Automatyczne linie do masowania

Innowacje, wsparcie, rozwój
Automatyczne linie do masowania
ZALETY
KONSTRUKCYJNE:

PEŁNA AUTOMATYZACJA PROCESU MASOWANIA I/LUB ROZMRAŻANIA

Eliminacja czynnika ludzkiego i znaczące zmniejszenie kosztów procesu, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom transportu, załadunku i rozładunku

Zalety technologiczne

 • minimalizacja czasów obróbki
 • możliwość znaczącego ograniczenia ubytków międzyoperacyjnych
 • uproszczenie obsługi
 • eliminacja możliwości błędów personelu

Konstrukcja

 • całkowicie wykonana ze stali kwasoodpornej
 • łatwy dostęp do wszystkich elementów linii
 • wzmocnione elementy, przy pracy z mrożonymi blokami

Automatyzacja procesów dzięki zaawansowanemu systemowi sterowania

 • pełna kontrola oraz automatyzacja każdego etapu procesu ( załadunek, ważenie wsadu, masowanie/rozmrażanie, temperatura, wyładunek )
 • wszystkie kroki technologiczne dla całej linii są programowane i sterowane z centralnego panelu
 • dodatkowe, niezależne sterowanie przy każdej maszynie
 • system diagnostyki przez Internet i rejestracja wszystkich parametrów procesu online

System załadunku

 • możliwość pracy z taśmowym lub mechanicznym systemem załadunku
 • specjalnie przystosowane do załadunku zamrożonych bloków mięsnych
DANE
TECHNICZNE:
NEWSLETTER
Chcesz otrzymywać aktualne informacje? Zapisz się do Newslettera.