NOMA Nowicki Machinery (NOMA Sp. z o.o.)

96-200 Rawa Mazowiecka
Podlas, ul. Tomaszowska 90
+48 46 814 5500
+48 46 814 2215
info@noma.tech

NIP: 8351148991
Regon: 750034969
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS nr 0000039826
Wysokość kapitału zakładowego: 30 033 300,00 PLN

Dział handlu krajowego (maszyny):
Menedżerowie ds. sprzedaży:
Biuro handlowe:
MagdalenaDzierżanowska
Wyślij wiadomość
Dział handlu zagranicznego (maszyny):
Menedżerowie ds. sprzedaży:
Biuro handlowe:
Serwis maszyn:
Kierownik Działu Serwisu Zagranicznego:
Kierownik Działu Serwisu Krajowego:
ZGŁOSZENIA,
INFORMACJA SERWISOWA,
WSPARCIE TECHNICZNE (ŚWIAT):
KrzysztofMarciniak / Head Technical Manager
+48 603 096 200
Wyślij wiadomość

PawełTomasik
+48 605 550 531
Wyślij wiadomość

Dział części zamiennych (krajowy):
Menedżer sprzedaży części zamiennych:
Dział części zamiennych (zagraniczny):
Menedżer sprzedaży części zamiennych:
Dział Zaopatrzenia:
Kierownik Działu: