Ogłoszenia

Innowacje, wsparcie, rozwój
Metalbud Sp. z o.o. zrealizował  projekt „Wdrożenie wyników B+R gwarancją podniesienia konkurencyjnosci firmy na rynku globalnym"

Metalbud Sp. z o.o. zrealizował  projekt „Wdrożenie wyników B+R gwarancją podniesienia konkurencyjnosci firmy na rynku globalnym” nr umowy UDA-RPLD.03.03.00-00-003/13-00, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Metalbud Sp. z o.o. zrealizował projekt „Innowacja technologiczna w rozdrabnianiu mrożonych surowców spożywczych”

Metalbud Sp. z o.o. zrealizował projekt „Innowacja technologiczna w rozdrabnianiu mrożonych surowców spożywczych” nr umowy UDA-RPLD.03.02.00-00-029/12-00, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

IFFA/Frankfurt nad Menem – gwarancja poszerzenia międzynarodowych rynków zbytu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

SEAFOOD PROCESING EUROPE/Bruksela – kolejny krok do poszerzenia międzynarodowych rynków zbytu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Metalbud Sp. z o.o. zrealizował  projekt  „Innowacyjna technologia SAS SYSTEM pewnością wzrostu konkurencyjności   Metalbud Sp. z o.o.”

Metalbud Sp. z o.o. zrealizował projekt  „Innowacyjna technologia SAS SYSTEM pewnością wzrostu konkurencyjności   Metalbud Sp. z o.o.” nr umowy UDA-RPLD.03.02.00-00-102/11-00, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Metalbud Sp. z o.o. zrealizował projekt „Nowe Innowacyjne produkty gwarancja wzrostu konkurencyjności Metalbud Sp. z o.o.”

Metalbud Sp. z o.o. zrealizował projekt „Nowe Innowacyjne produkty gwarancja wzrostu konkurencyjności Metalbud Sp. z o.o.” nr umowy UDA-RPLD.03.02.00-00-045/10-00, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Metalbud Sp. z o.o. zrealizował następujące projekty inwestycyjne:

  1. „Poprawa konkurencyjności „Metalbud” Sp. z o.o. przez zastosowanie nowych technologii obróbki metali”
  2. „Poprawa konkurencyjności „Metalbud” Sp. z o.o. przez zastosowanie technologii informatycznych wspomagających zarządzanie”

które zostały współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niniejsze projekty przyczynią się do wzrostu sprawności i efektywności działania Spółki oraz pozwolą uatrakcyjnić posiadaną ofertę produktową.

2 marca 2006 r. Spółka Metalbud NOWICKI podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Łódzką. Porozumienie określa ramowe dziedziny współpracy obu stron, w tym między innymi:

  • przyjmowanie studentów na praktyki i staże zawodowe
  • prowadzenie prac dyplomowych studentów uwzględniających tematykę badawczą będącą obiektem zainteresowań Spółki
  • doradztwo techniczne i technologiczne
  • wykonywanie analiz chemicznych związanych z realizowanymi badaniami technologicznymi
  • udział w opracowywaniu technologii
  • finansowe wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej uczelni
  • promocję osiągnięć uzyskanych w wyniku współpracy
  • prowadzenie badań z udziałem potencjału kadrowego i wyposażenia technicznego obu stron.

Porozumienia o współpracy zostały podpisane także z Akademią Rolniczą w Poznaniu (dzisiaj Uniwersytet Przyrodniczy) w dniu 26 maja 2006 r. oraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 11 lutego 2014 r. 

NEWSLETTER
Chcesz otrzymywać aktualne informacje? Zapisz się do Newslettera.